Főoldal > Bemutatkozás

Bemutatkozás

Nyomtatás

Az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. (ÁVNY Kft.) kizárólagos feladata az MNV Zrt. felelősségi körébe tartozó Állami Vagyonnyilvántartási rendszer és az erre épülő Országleltár publikus adatszolgáltató felületének kialakítása, adattartalommal való feltöltése, üzembe helyezésének biztosítása és használatának oktatása.

A Társaság Alapítója: a Magyar Állam.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogos és kötelezettségek összességétaz állami vagyon felügyeltéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. központi telefonszám: (06 1) 237-4400; központi faxszám: (06 1) 237-4100 e-mail: info@mnv.hu) útján látja el.

A projektcéget 2011. április 13-án alapította az MNV Zrt., 100% állami tulajdonú, az MNV Zrt. székhelyén és szakmai felügyelete mellett működik, beszerzési tervét és üzleti tervét az alapító képviselője hagyta jóvá. Tevékenységét 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A projekttársaság létrehozásának célja az, hogy az MNV Zrt. részéről a projekthez kapcsolódó valamennyi beszerzés, költségkifizetés és kötelezettségvállalás transzparens és auditálható módon, egyetlen költségviselőn keresztül történjen.

 

ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Tel.: 237-4400, Fax: 237-4100