Főoldal > Lábléc > Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Nyomtatás

Személyes adatok kezelése:

Az Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÁVNY Kft.) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe. Az ÁVNY Kft. személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

Közérdekű Adatok kezelése:

Az  ÁVNY Kft. kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat az 1992. évi LXIII (Avtv) törvényben és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli az ÁVNY Kft. honlapjának szerkesztősége.

Honlapon közzétett adatokra vonatkozó meghatározások:

Az ÁVNY Kft. fenntartja a Honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával, és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A Honlap audio és vizuális tartalma bárki által felhasználható, idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

A honlap tartalmát más honlapokhoz csatolni csak formai és tartalmi változtatás nélkül, az ÁVNY Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet, és akkor, ha az nem szolgál hirdetési célokat. Kérjük, a kapcsolt oldal címét és a kapcsolattartó személy értesítési címét a következő címre küldjék: info@avny.hu. Az ÁVNY Kft.  fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.

A Honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a Honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de az ÁVNY Kft. nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az ÁVNY Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az ÁVNY Kft. fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az ÁVNY Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

Jelen jognyilatkozat tartalmát érintő változtatás jogát az ÁVNY Kft. fenntartja.

ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Tel.: 237-4400, Fax: 237-4100